Logo Annals of Transplantation Logo Annals of Transplantation Logo Annals of Transplantation

Editorial

Show 191-200 of 242 results

Sorting:

31 Dec 1969

Analiza ilościowa EEG w aspekcie zmienności sezonowej u pacjentów z przewlekłą padaczką.

W. SOBANIEC, W. KUŁAK [...]

2005; 13(3): 64-64

31 Dec 1969

Historia neurookulistyki w Edynburgu. Cześć II.

Andrzej Grzybowski,

Klin Oczna 2005; 107(1-3): 170-172

31 Dec 1969

Stezenie interleukiny-8 w płynie lzowym u pacjentów z mukowiscydoza.

Małgorzata Mrugacz, Beata Zelazowska [...]

Klin Oczna 2006; 108(4-6): 184-185

31 Dec 1969

Ocena ekspresji miedzykomórkowej czasteczki adhezyjnej-1 na komórkach nabłonka spojówki w przebiegu mukowiscydozy u dzieci i młodziezy.

Małgorzata Mrugacz, Janusz Zak [...]

Klin Oczna 2006; 108(4-6): 178-179

31 Dec 1969

Historia neurookulistyki w Edynburgu. Cześći I.

Andrzej Grzybowski,

Klin Oczna 2005; 107(1-3): 167-169

31 Dec 1969

Interferon-gamma w płynie łzowym u pacjentów z mukowiscydoza.

Małgorzata Mrugacz, Beata Zelazowska [...]

Klin Oczna 2005; 107(4-6): 287-288

31 Dec 1969

Sródoperacyjny krwotok naczyniówkowy u pacjenta z zespołlem rendu--Oslera.

Jerzy Szaflik, Anna Kamińska [...]

Klin Oczna 2005; 107(1-3): 133-136

31 Dec 1969

J. Wysocka, E. Kasprzycka [...]

Med Sci Monit 1999; 5(5): 684-686

367 0

31 Dec 1969

Porazenie nerwu odwodzacego jako jedyny objaw tetniaka tetnicy szyjnej wewnetrznej u dzlecka.

E Oleszczyńska-Prost, D Tarantowicz-Mazurek [...]

Klin Oczna 1996; 98(6): 451-454

31 Dec 1969

Gęstość mineralna kości i metabolizm kostny nie jest istotnie związany ze stężeniem leptyny u chorych hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo.

Jolanta Małyszko, Jacek Stanisław Małyszko [...]

Pol J Radiol 2004; 69(1): 252-252

< Previous 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next >

SARS-CoV-2/COVID-19

15 November 2022 : Original article  

Changes in Physical Activity Due to Fear of COVID-19 and Its Impact on Depression Among Post-Liver Transpla...

Ann Transplant In Press; DOI: 10.12659/AOT.938239  

12 April 2022 : Letter/Correspondence  

Pancreas Allograft Thrombosis as a Post-COVID-19 Complication in a Diabetic Patient After Pancreas Transpla...

Ann Transplant 2022; 27:e935863

12 November 2021 : Original article  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Solid Organ Transplant Recipients: A Case-Control Study

Ann Transplant 2021; 26:e933152

In Press

28 Nov 2022 : Original article  

Hepatic Ischemia/Reperfusion Injury After Liver Transplantation Is Not Associated with Early Impairment of ...

Ann Transplant In Press; DOI: 10.12659/AOT.938105  

28 Nov 2022 : Original article  

Modification of Venous Outflow to Avoid Thrombotic Graft Failure in Pancreas Transplantation

Ann Transplant In Press; DOI: 10.12659/AOT.937514  

15 Nov 2022 : Original article  

Changes in Physical Activity Due to Fear of COVID-19 and Its Impact on Depression Among Post-Liver Transpla...

Ann Transplant In Press; DOI: 10.12659/AOT.938239  

14 Nov 2022 : Original article  

Pure Laparoscopic Versus Open Right Hepatectomy in Living Liver Donors: Graft Weight Discrepancy

Ann Transplant In Press; DOI: 10.12659/AOT.938274  

Most Viewed Current Articles

26 Jan 2022 : Review article  

Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After Liver Transplantation: Risk Factors and Predictive Models

DOI :10.12659/AOT.934924

Ann Transplant 2022; 27:e934924

24 Jul 2020 : Review article  

Kidney Transplantation in the Times of COVID-19 – A Literature Review

DOI :10.12659/AOT.925755

Ann Transplant 2020; 25:e925755

29 Dec 2021 : Original article  

Efficacy and Safety of Tacrolimus-Based Maintenance Regimens in De Novo Kidney Transplant Recipients: A Sys...

DOI :10.12659/AOT.933588

Ann Transplant 2021; 26:e933588

24 Aug 2021 : Review article  

Normothermic Machine Perfusion (NMP) of the Liver – Current Status and Future Perspectives

DOI :10.12659/AOT.931664

Ann Transplant 2021; 26:e931664

Your Privacy

We use cookies to ensure the functionality of our website, to personalize content and advertising, to provide social media features, and to analyze our traffic. If you allow us to do so, we also inform our social media, advertising and analysis partners about your use of our website, You can decise for yourself which categories you you want to deny or allow. Please note that based on your settings not all functionalities of the site are available. View our privacy policy.

Annals of Transplantation eISSN: 2329-0358
Annals of Transplantation eISSN: 2329-0358